LICZNIK DO POMIARU DŁUGOŚCI SP-10, SP-10/1

Liczniki stosowane są do mierzenia długości różnego rodzaju powierzchni, jak: asfalt, beton, chodniki itp. Używane są również przez Policję Drogową do pomiaru śladów hamowania pojazdów podczas wypadków drogowych. Stosuje się je także do kalkulacji robót drogowych, prac ziemnych i układania wszelkiego rodzaju okablowań w telekomunikacji czy telewizji kablowej. Na życzenie klienta dołączane jest Świadectwo Wzorcowania z Urzędu.

Produkowane są dwa typy licznika:

1) SP-10 z działką centymetrowa i z dwoma kołami pomiarowymi, jedno po lewej, drugie po prawej części napędowej o szerokości 14mm.

2) SP-10/1 z działką centymetrową i z jednym kołem pomiarowym o szerokości 28mm.


 


Licznik SP-10/1
po rozłożeniu i złożony

CHARAKTERYSTYKA

Ilość miejsc w okienku: 4
Wysokość cyfr: 8,5mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 300 obr/min
Górna granica zakresu pomiarowego: 999,99m
Przełożenie: 2:1
Moment obrotowy: 100mNm
Masa SP-10: 2,5 kg
Masa SP-10/1: 2,1 kg
Długość licznika po rozłożeniu: 104 cm
Długość licznika po złożeniu: 65, 5 cm
Błąd dopuszczalny długości mierzonej wynosi: +/-
0,2% wartości przebytej drogi.

SPOSÓB LICZENIA

Licznik napędzany jest przez toczenie się koła pomiarowego po rzeczy mierzonej. Dwom obrotom koła odpowiada przyrost o jeden metr. Przyrost cyfr następuje podczas jazdy do przodu, a odejmowanie podczas jazdy do tyłu (cofanie).

KASOWANIE

Zerowanie stanu licznika przeprowadza się dźwignią motylkową znajdującą się z lewej strony licznika.

TRANSPORT

Licznik podczas transportu może mieć złożoną rączkę, w tym celu należy odkręcić motylek zamka.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1) Lampka oświetlająca okienko cyfrowe.
2) Nóżka do postawienia licznika.

 

LICZNIKI  METRAŻU  S-4, SP-2

Liczniki do pomiaru stosowane są do mierzenia tkanin, folii, przewodów, lin, taśm, płyt itp. Pomiar następuje poprzez koło pomiarowe, które tocząc się po rzeczy mierzonej napędza licznik. Liczniki na życzenie odbiorcy dostarczane są ze Świadectwem  Wzorcowania przez Urząd Miar.

Produkowane są dwie odmiany licznika S-4:

  • S-4(cm) z działką centymetrową- zliczanie metrów bieżących z dokładnością do 1cm
  • S-4 nastawny z wyłącznikiem elektrycznym. Zadaniem tego licznika jest sygnalizowanie lub wyłączanie urządzenia mierzącego, w którym został dokonany nastaw (długość, jaka ma zostać odliczona) z dokładnością do 1dm. Aby powtórzyć proces odliczania tej samej wielkości, należy nacisnąć dźwignię kasownika do oporu. Następuje wtedy rozłączenie wyłącznika elektrycznego - w okienku ukazuje się uprzednio nastawiona wielkość.

Licznik SP-2:

     - spełnia te same funkcje co S-4(cm), przy czym jego gabaryty są mniejsze.

Obydwa typy liczników są wykonane w pełni z metalu, co gwarantuje ich długoletnią i bezawaryjną pracę.

Licznik S-4


Licznik SP-2

CHARAKTERYSTYKA

Liczba miejsc cyfrowych: 5
Wysokość cyfr: 8,5 mm 
Maksymalna prędkość obrotowa: 300 obr/min 
Maksymalne obciążenie wyłącznika elektrycznego: 2A 24V
Przełożenie: 2:1 Moment obrotowy: 150mN m
Masa: S-4:1,4 kg; SP-2: 0,7kg 
Wymiary gabarytowe licznika: S-4: 155x90x85
SP-2: 130x70x50

STRONA NAPĘDU

Wałek napędowy może być umieszczony ze strony prawej, lewej lub dwustronnie. 

SPOSÓB LICZENIA

Dwóm obrotom wałka odpowiada jedna
Cyfra - 1m. Licznik dodaje przy jednym kierunku 
obrotów, a odejmuje przy kierunku przeciwnym. 

KASOWANIE CYFR
Zerowanie stanu licznika dokonuje się za pomocą dźwigni, która
na życzenie może być umieszczona ze strony prawej lub lewej.

WYŁĄCZANIE
Elektryczne, następuje zawsze w momencie przejścia cyfry z 00000 na 99999.

KOŁA POMIAROWE
Dla pomiaru w metrach dostarcza się urządzenie z jednym lub dwoma kołami o obwodzie 0,5m i szerokości 14mm lub 28mm

LICZNIK S-2 / S-1


Licznik składa się z korpusu i przykrywy aluminiowej we wnętrzu których znajduje się mechanizm liczący. Wskazania licznika powiększają się przy jednym kierunku obrotów wałka napędowego oraz zmniejszają się przy obrocie wałka w kierunku przeciwnym.
Wałek napędowy wystaje z boku korpusu, może być podłączony do każdej maszyny lub urządzenia sumującego albo odliczającego nastawioną uprzednio wielkość.
Licznik S-2 stosowany jest w urządzeniach, w których jeden obrót wałka napędowego powodują przyrost lub zmniejszenie o jedną działkę elementarną. Licznik może posiadać wyłącznik elektryczny, który działa tylko przy funkcji odliczania (odejmowania).

Licznik S-1 ma przełożenie 2:1, a licznik S-2 1:1

Charakterystyka:

Liczba miejsc cyfrowych - 5
Wysokość cyfr - 8,5 mm
Maksymalna prędkość obrotowa - 1500 obr/min.
Górna granica zakresu pomiarowego 99999 obr.
Maksymalne obciążenie wyłącznika elektrycznego 2A 24V
Przełożenie 1 : 1
Moment obrotowy 150 mN m
Masa 1,7 kg
Wymiary gabarytowe licznika 155 x 90 x 85